Náš profil

Peter Littmann  

Vybudovať silnú značku. Využiť trhovú medzeru.

BRANDINSIDER je medzinárodná poradenská firma založená v roku 2000.

Poskytujeme poradenstvo malým a stredným podnikateľom, ktorí predstavujú silne rastúci trhový segment, ako aj vrcholovému manažmentu najväčších medzinárodných spoločností, ktoré sú lídrami na trhu.

 

Zaistiť trvalý rast hodnoty spoločnosti

Zakladateľom a majiteľom poradenskej spoločnosti BRANDINSIDER GmbH je prof. Dr. Peter Littmann. Bývalý predseda predstavenstva viacerých významných medzinárodných spoločnosti (o.i. HUGO BOSS AG) a honorárny profesor marketingu na nemeckej Univerzite Witten/Herdecke spája svoje dlhoročné skúsenosti s budovaním úspešných firiem a ich značiek s aktuálnymi vedeckými poznatkami v oblasti marketingu a vedenia spoločnosti. (Životopis)

Aktuálne správy

La bataille des centres commerciaux fait rage à la frontière franco-allemande

La bataille des centres commerciaux...

05. október 2022

Tout juste inaugurée en Allemagne, à 3 km de l'Alsace, la Dreiländergalerie vise les clientèles française et suisse. C'est une étape de plus dans la...

Eröffnung im Herbst 2022

Eröffnung im Herbst 2022

13. jún 2022

Der Bau läuft nach Plan: davon konnten sich am 1. Juni mehrere Pressevertreter überzeugen. Die von Chapman Taylor entworfene Dreiländergalerie am Eu...

Dreiländergalerie soll neues Shopping-Highlight werden

Dreiländergalerie soll neues Shoppi...

13. jún 2022

Im Herbst 2022 eröffnet die Dreiländergalerie am Europaplatz in Weil am Rhein. Das neue innerstädtische Einzelhandels- und Dienstleistungszentrum so...

Vzniká klub akcionárov VVS a.s.

Vzniká klub akcionárov VVS a.s.

17. december 2019

Po vzore zahraničných zoskupení akcionárov vzniká na Slovensku Klub akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Jeho hlavným predmetom čin...

Lídri riešili budúcnosť mobility

Lídri riešili budúcnosť mobility...

06. máj 2019

Mobilita budúcnosti bola ústrednou témou stretnutia lídrov automobilového priemyslu v Bratislave. Reč bola najmä o novinkách vo vývoji, technológiác...

Klar und konzentriert

Klar und konzentriert

11. apríl 2019

Die Art Cologne hat ein Herz für Galeristen. Vor allem für prominente wie Ileana Sonnabend (New York), Michael Werner oder Hein Stünke (beide Köln),...

Rozhovor s Petrom Littmannom o fungovani súčasného retailu

Rozhovor s Petrom Littmannom o fung...

11. marec 2019

Rozumieť zákazníkovi padne mnohým zaťažko. Len ten retailový management, ktorý dokáže permanentne úspešne inovovať, vie upútať dlhodobý záujem poten...

Cena značky Slovakia presiahla 100 miliárd eur, ale Česi sú na tom 3x lepšie

Cena značky Slovakia presiahla 100 ...

02. november 2018

Podľa marketingového experta Petra Littmanna vyplýva naše nelichotivé umiestnenie v rebríčku z toho, že Slovensko stále nemá za sebou konkrétny príb...

Pellegrini showed his advice wisely. He has five members of the economy

Pellegrini showed his advice wisely...

24. október 2018

Prime Minister Peter Pellegrini (Smer-SD) presented himself on the social network of his five advisers, whom he described as "the Council of Wi...

«
»

Kompetencie

 • Podniková stratégia
 • Podniková filozofia
 • Riadenie značky
 • Marketing a predaj
 • Expanzia na zahraničné trhy

Podporiť využívanie konkurenčných výhod

Podporujeme klientov v tom, aby si zadefinovali svoju konkurenčnú výhodu a využívali stúpanie jej hodnoty – za pomoci strategických inovácií a brandingu. Na základe analýz konkurenčného prostredia a cieľových skupín vyvíjame stratégie diferenciácie a koncepty pre rast a zvyšovanie výnosov.

Na mnohých trhoch sa skrývajú značky s obrovským potenciálom: tzv. sleeping beauties. Našim cieľom je využiť práve tieto rezervoáre značiek, na ktoré sa doteraz nesústredila pozornosť, a premeniť ich na vedúce značky, ktoré tvoria jadro úspešnej podnikovej stratégie. To platí predovšetkým čoraz viac pre produkty, ktoré sa úspešne presadili na ázijských trhoch alebo na trhoch krajín strednej a východnej Európy, ale nenašli si ešte svoju cestu do západnej Európy. V tejto súvislosti môžu naši klienti profitovať z našich solídnych skúsenosti z východných ako aj západných trhov.

Podniková filozofia ako nástroj vedenia podniku

Podniková identita znamená „presvedčenie“ – ako sa firma oň usiluje a ako sa ho snaží nasmerovať.

Aké vzory sú vo firme uznávané? Čomu veria zamestnanci? Čo je cieľom a podstatou samotnej práce? Je možné ešte viac presvedčiť zamestnancov, manažment a zákazníkov, aby ich budúca vzájomná spolupráca nestávala len na súčasných písomných zásadách a pravidlách, ale aby sa ich neustále snažili prekonávať? Aby tak ich spolupráca bola ešte úspešnejšia a efektívnejšia?

Toto všetko sú otázky podnikovej filozofie. Sme pevne presvedčení, že podniková filozofia je dokonca jedným z najdôležitejších nástrojov vedenia podniku. 

BRANDINSIDER spolupracuje v rámci tohto projektu s Dominicom Vekenom z Inštitútu pre filozofiu značiek (Institut für Marken- und Unternehmensphilosophie GmbH,(www.unternehmensphilosophie.org), ktorý vypracoval aj svetoznáme podnikové filozofie pre nemecké spoločnosti ako Otto Group a EnBW. Medzi jeho ďalšie úspešné projekty sa okrem iného zaraďuje strategické poradenstvo pre nemeckú politickú stranu CDU a spolkovú kancelárku Angelu Merkelovú počas posledných volieb do nemeckého parlamentu.

Objaviť cennú hodnotu značky

Značka predstavuje možnosť odlíšiť sa. Značkový produkt je považovaný za hodnotnejší v porovnaní s anonymným produktom. Hodnota silnej značky je oveľa vyššia ako hodnota slabo spropagovanej značky.  Aké investície do brandingu, marketingu a komunikácie sú potrebné, aby sa táto stará múdrosť premenila na presvedčivú a úspešnú marketingovú stratégiu, ktorá by tak prispela k zvýšeniu celkovej hodnoty firmy?

Využívajúc naše dlhoročné skúsenosti tvoríme, vyvíjame a revitalizujeme značky a vytvárame tak cenné hodnoty pre našich klientov. Značka aj so svojimi hlavnými princípmi a identitou je následne prispôsobená cieľom danej firmy. Medzi podnikovou stratégiou, architektúrou značky a jej umiestnením na trhu vzniká interaktívny proces vzájomného pôsobenia.

V snahe účinne podporiť úspech našich klientov pracujeme na optimalizácii dôležitosti a relevancie ich značiek.
K tomu patria najmä:

 • Zvyšovanie dôveryhodnosti záväzkov firmy voči zákazníkovi
 • Objasnenie USP (Unique Selling Proposition – výlučná predajná ponuka)
 • Zdôraznenie potreby neustáleho odlišovania sa od konkurencie

Presnejšie napĺňať očakávania zákazníkov

V rámci produktového marketingu, distribúcie a stratégie predaja ide v podstate vždy o rovnakú otázku: 
Ako sa dajú ešte lepšie manažovať a plniť očakávania zákazníkov?

Významnejšia konkurenčná výhoda sa dá dosiahnuť iba vtedy, ak

 • poznáme potreby súčasných ako aj potenciálnych zákazníkov a ich očakávanie
 • zavádzanie nového produktového segmentu vždy spájame s inováciou produktu
 • celkový predaj je jednoznačne orientovaný na úžitok zákazníka
 • dochádza k systematickej a pravidelnej kontrole komplexnosti portfólia, jeho štruktúry a priebehu.

Členovia nášho poradenského tímu majú dlhoročné skúsenosti s plnením týchto úloh. Túto skutočnosť považujeme za nevyhnutný predpoklad úspešného poradenstva.

Expanzia na zahraničné trhy

Ponúkame široké poradenstvo pre firmy zo strednej a východnej Európy, ktoré majú záujem ako preniknúť tak aj presadiť sa na trhoch nemecky hovoriacich krajín (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko). Naša kultúrna a odborná rozmanitosť je garanciou pre úspešné porozumenie komplexných potrieb našich klientov a následne ich pretransformovanie do konkrétnej ponuky služieb, šitej na mieru daného klienta. Základom nášho úspechu je znalosť rozličných trhov a ich špecifík ako aj fundované skúseností z trhov západnej ako aj východnej Európy. (Životopis Peter Littmann)

Hovoríme nemecky, anglicky, rusky, česky a slovensky. Náš zakladateľ a generálny riaditeľ, prof. Dr. Peter Littmann, je Honorárnym konzulom Slovenskej republiky v Hamburgu. (www.slovakia-hamburg.de).

Vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam v oblasti dlhodobej starostlivosti o slovenské podniky sme pre našich klientov od začatia ich podnikateľskej činnosti v Nemecku, Rakúsku Švajčiarsku spoľahlivým partnerom a sprievodcom. Naše znalosti trhov západnej Európy ako aj široká sieť kontaktov v rámci všetkých hlavných odvetví hospodárstva potvrdzujú našu kompetentnosť ako partnera pre klientov pochádzajúcich z krajín strednej a východnej Európy. Sotva niektorá poradenská spoločnosť pozná tak dôverne obe strany: Hovoríme jazykmi západnej ako aj východnej Európy. Poznáme ich mentalitu na základe vlastnej skúseností. Práve preto dokážeme úspešne podporiť expanziu našich klientov už v jej zárodku. Najprv vypracujeme analýzu predpokladov vstupu na trhu. Potom sprevádzame našich klientov pri tvorbe koncepcie vstupu na trhu, jeho plánovania a prevedenia. Nájdeme vhodných partnerov, ktorí majú záujem o strategickú spoluprácu s našim klientom alebo o vytvorenie joint venture. Sprostredkujeme konkrétne zákazky a obchody a takisto radíme pri výstavbe vlastnej organizačnej štruktúry v krajinách západnej Európy.

Referencie


 • Bestes vom Bauern    axon    Hugo    Poprad

 • Enercity    axon    Hugo    Poprad

 • brandloyalty    axon    Hugo    Poprad

 • Berner    Dorma    Erlus    Fresenius

 • Haniel    axon    Hugo    Poprad

 • Merck    axon    Hugo    Poprad

 • Basler    axon    Hugo    Poprad

 • Igedo company    axon    Hugo    Poprad

 • Nivea    axon    Hugo    Poprad

 • West LB    axon    Hugo    Poprad

 • Sahco    axon    Hugo    Poprad

 • Bata    BMW    Auto Zeitung    Beiersdorf

 • Aplend    axon    Hugo    Poprad

 • KPMG    axon    Hugo    Poprad

 • West LB    axon    Hugo    Poprad

 • West LB    axon    Hugo    Poprad

 • Prosieben    axon    Hugo    Poprad

 • urzin    axon    Hugo    Poprad

 • Rosenthal    axon    Hugo    Poprad

 • West LB    axon    Hugo    Poprad

Kto sme?

Masoko

Investujeme množstvo energie a zanietenia do neustáleho zlepšovanie výkonnosti našich klientov, pričom sledujeme primárny cieľ a to zvýšiť ich podnikovú hodnotu z dlhodobého hľadiska.

Naše služby

V rámci podnikovej praxe ako aj akademických poznatkov sa už v priebehu viacerých rokov zaoberáme otázkou korelácie medzi investíciami do marketingu a ziskovým rastom ako aj hodnotou, ktorú podnik vytvára pre jeho vlastníkov, tzv. shareholder value. 

Okrem toho disponujeme aj rozsiahlym know-how pre oblasť podnikových stratégií a značiek.

Aktuality

Kontakt

 BRANDINSIDER GmbH

 Schöne Aussicht 21

 22085 Hamburg

 Tel.: +49 40 79416873

 E-mail: info@brandinsider.com

 Registrový súd:
 Amtsgericht Hamburg
 Registračné číslo: HRB 139837

 UID Nr. DE 209661501