Pellegrini predstavil svojich poradcov, označil ich za "Radu múdrych"

Expertom na marketing sa v Pellegriniho tíme stal generálny riaditeľ medzinárodnej poradenskej spoločnosti Brandinsider Peter Littmann, ktorý žije už 50 rokov v zahraničí. Ako sám uviedol, chce prispieť k tomu, aby sa zlepšila konkurencieschopnosť slovenských podnikov.

 

Celý článok nájdete na portáli Parlamentné listy, na odkaze nižšie:

Odkaz na elektronickú verziu článku

 

Kto sme?

Masoko

Investujeme množstvo energie a zanietenia do neustáleho zlepšovanie výkonnosti našich klientov, pričom sledujeme primárny cieľ a to zvýšiť ich podnikovú hodnotu z dlhodobého hľadiska.

Naše služby

V rámci podnikovej praxe ako aj akademických poznatkov sa už v priebehu viacerých rokov zaoberáme otázkou korelácie medzi investíciami do marketingu a ziskovým rastom ako aj hodnotou, ktorú podnik vytvára pre jeho vlastníkov, tzv. shareholder value. 

Okrem toho disponujeme aj rozsiahlym know-how pre oblasť podnikových stratégií a značiek.

Aktuality

Kontakt

 BRANDINSIDER GmbH

 Fährhausstraße 11

 22085 Hamburg

 Tel.: +49 40 / 25 33 62 62
 Fax: +49 40 / 25 33 62 68

 E-mail: info@brandinsider.com

 Registrový súd:
 Amtsgericht Hamburg
 Registračné číslo: HRB 139837

 UID Nr. DE 209661501